De overgang is een fase in het leven van elke vrouw tussen de 45 en 60 jaar en wordt onder andere gekenmerkt door het einde van de vruchtbaarheid. Door hormoonschommelingen die met deze fase samenhangen kunnen allerlei klachten ontstaan die niet altijd worden (h)erkend. De mate waarin vrouwen klachten ervaren kan nogal uiteen lopen. Sommige vrouwen merken er niet zoveel van, maar 80% van de vrouwen ondervindt in meer of mindere mate hinder van de overgang.

De periode tussen de eerste overgangsverschijnselen, zoals het onregelmatig worden van de menstruaties, tot het verdwijnen van de klachten, kan vijf tot tien jaar duren. Deze periode is globaal te verdelen in vijf jaar voor de laatste menstuatie (= menopauze) tot twee á drie jaar erna. Er zijn echter ook vrouwen die maar korte tijd merken dat ze in de overgang zijn, terwijl anderen nog tien jaar of langer na de laatste menstruatie overgangsklachten hebben.

Bij sommige vrouwen kunnen overgangsklachten al onder de 45 jaar optreden, bijvoorbeeld als gevolg van kanker en/of een medische ingreep.